Θεραπευτική Ιππασία

Το εκπαιδευτήριο ιππασίας Ιππόσχεση, φιλοξενεί στο χώρο του  τη θεραπευτική ιππασία για παιδιά με κινητικές και νοητικές δυσκολίες.
Η θεραπευτική ιππασία είναι μια ολιστική μέθοδος θεραπείας για άτομα με ειδικές ικανότητες. Το άλογο λειτουργεί ως θεραπευτικό μέσο με στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών. Αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα των κλασικών θεραπευτικών μεθόδων, χωρίς όμως να τις αντικαθιστά.

Η τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία του σώματός του, προωθούν τη βάδιση όπου δεν υπάρχει και τη βελτιώνουν όπου υπάρχει προωθώντας τη σωστή στάση του σώματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα ευεργετικά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από θεραπευτικές συνεδρίες :

 • Ομαλοποίηση του μυικού τόνου 
 • Βελτίωση στάσης και ελέγχου της κεφαλής
 • Αύξηση εύρους κίνησης
 • Βελτίωση συντονισμού
 • Εκπαίδευση λεπτής και αδρής κινητικότητας
 • Μείωση της απόσπασης μέσω της βελτίωσης της προσοχής
 • Ανάπτυξη ή βελτίωση της επικοινωνίας 
 • Κοινωνικοποίηση
 • Αυτοπεποίθηση, οριοθέτηση 


Η θεραπευτική ιππασία ενδείκνυται σε άτομα με :

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Εγκεφαλικά επεισόδια
 • Τύφλωση
 • Κώφωση
 • Σύνδρομο Down
 • Αυτισμός, φάσμα αυτισμού
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Ανικανότητα μάθησης
 • Νοητική στέρηση και λοιπά σύνδρομα 


Σε κάθε συνεδρία θεραπευτικής ιππασίας τίθενται  προσωπικοί στόχοι, οι οποίοι προσαρμόζονται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του θεραπευόμενου.  


«Η ιππασία είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να δημιουργήσει νέα, πιο ενστικτώδη, αλλά συνειδητά πρότυπα επικοινωνίας, ενώ έχει ακόμη τη δυνατότητα να αφυπνήσει το συναισθηματικά κανάλια ενσυναίσθησης με άλλους ανθρώπους»
Catherine Knott, επίκουρος καθηγήτρια στο University of Alaska Anchorage