Πρωτόκολλο ασφαλούς χρήσης ιππικών εγκαταστάσεων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΠΠΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

 

Το παρόν Πρωτόκολλο εκδόθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) την Τετάρτη, 29.4.2020, σε συνέχεια της απόφασης της Πολιτείας για άρση του μέτρου απαγόρευσης της ατομικής άθλησης σε ανοιχτούς χώρους και με εφαρμογή από 4 Μαΐου 2020.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ΕΑ που θα εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 1 άτομο ανά 30τ.μ. στους κοινόχρηστους ανοικτούς χώρους και 1 ζεύγος ιππέα/ίππου ανά 50τ.μ. μέτρα στους αγωνιστικούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Η πρόσβαση των ΕΑ γίνεται κατόπιν συνεννόησης με ορισμένο Υπεύθυνο Ιππικής Εγκατάστασης (εφεξής «ΥΙΕ» … βλ. Κεφάλαιο 8 κατωτέρω), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:

2.1 για την εγκατάσταση τηρείται από τον ΥΙΕ έγγραφο ή ηλεκτρονικό πρόγραμμα πρόσβασης σε αυτή

2.2 ο ΥΙΕ ορίζει ημερολόγιο και ωράριο άθλησης σύμφωνα με τα άνω ελάχιστα όρια πυκνότητας, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του σωματείου και στην είσοδο της εγκατάστασης. Ο ΥΙΕ τηρεί και φυλάσσει ημερολόγιο εισόδου των ΕΑ για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.

2.3 το ΕΑ αποστέλλει SMS αίτησης πρόσβασης στον ΥΙΕ Ημ/νία επίσκεψης (ηη/μμ)_κενό_ώρα άθλησης (ωω/λλ)_κενό_Αρ. αλόγων (αριθμός)_κενό_Ονοματεπώνυμο_κενό_Απαραίτητοι Συνοδοί (όνομα-αριθμός)

2.4 ο ΥΙΕ εγκρίνει την πρόσβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποστέλλει sms επιβεβαίωσης και ενημερώνει το πρόγραμμα

2.5 το ΕΑ προσέρχεται υποχρεωτικά 15’ πριν από την εγκεκριμένη ώρα άθλησης και αποχωρεί υποχρεωτικά 15’ μετά τη λήξη της

2.6 εφόσον το ΕΑ προσέρχεται για άθληση, θα πρέπει να φέρει ήδη την απαραίτητη αθλητική ενδυμασία, δεδομένου ότι δεν λειτουργούν αποδυτήρια

2.7 η ανωτέρω επικοινωνία δύναται να γίνει και τηλεφωνικά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ορίζεται ένα (1) ελεγχόμενο σημείο εισόδου-εξόδου στην ιππική εγκατάσταση, όπου:

3.1 ελέγχεται η είσοδος-έξοδος ΕΑ ώστε να εξασφαλίζεται η άνω ελάχιστη πυκνότητα και ότι το άτομο διαθέτει μια από τις άνω επιτρεπόμενες ιδιότητες για πρόσβαση στην εγκατάσταση

3.2 ελέγχεται η θερμοκρασία σώματος κάθε ΕΑ που εισέρχεται στην εγκατάσταση με θερμόμετρο απόστασης και απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με συμπτώματα.

3.3 διατίθεται αντισηπτικό για καθαρισμό χεριών/προσώπου των ΕΑ πριν την είσοδό τους

3.4 τοποθετούνται σε ευκρινή θέση οδηγίες διακίνησης ΕΑ και ασφαλείας εντός της εγκατάστασης

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ στις ιππικές εγκαταστάσεις

4.1 Τα γραφεία και οι χώροι εξυπηρέτησης της εγκατάστασης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους αυτής, και απαγορεύεται η είσοδος των ΕΑ σε αυτούς τους χώρους.

4.2 Οι υπόλοιποι κλειστοί χώροι παραμονής ή αναμονής προσώπων (κυλικείο, αποδυτήρια, κλειστές κερκίδες κλπ) παραμένουν σφραγισμένοι. Εξαίρεση αποτελούν οι τουαλέτες, οι οποίες παραμένουν ανοικτές με επιτρεπόμενη χρήση ενός (1) ΕΑ τη φορά, στις οποίες θα διατίθενται συνεχώς υγρό σαπούνι (αντισηψίας ει δυνατόν), πετσέτες χειρός μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), καθώς και αντισηπτικό υγρό για τα ΕΑ.

4.3 Λειτουργία ανοικτού κυλικείου απαγορεύεται αυστηρά μέχρι να επιτραπεί γενικά η χρήση τέτοιων χώρων από την Πολιτεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

6.1 Σε περίπτωση υποψίας ή ασθένειας μονίμου προσωπικού ή ΕΑ στην ιππική εγκατάσταση, ενημερώνεται άμεσα ο ΥΙΕ και ακολουθείται η εν ισχύ Οδηγία του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-stospiti/.

6.2 Στην άνω περίπτωση υποψίας ασθένειας μόνιμου προσωπικού, αθλητή ή άλλον επισκέπτη στον Όμιλο, η Διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης πρέπει άμεσα να προβεί σε ανάλυση επικινδυνότητας, και σε συνεργασία με τον ασθενή, να προσδιορίσει και ενημερώσει δεόντως όσους ήρθαν σε επαφή με αυτόν (π.χ. μέλη οικογένειας, συνεργάτες, προμηθευτές, ιδιοκτήτες αλόγων, αθλητές) ώστε να παρακολουθούν την υγεία τους από την ημέρα της τελευταίας επαφής και για 14 ημέρες.